Adatvédelmi tájékoztató

Ezen az információs oldalon összegyűjtöttük a legfontosabb információkat, amelyek alapján meggyőződhetsz arról, hogy milyen formában kezeljük a személyes adataidat, így egy általános képet kaphatsz arról, hogy milyen adatkezelést folytatunk. Az adatokat illetéktelen személy(ek) részére nem kerülnek átadásra, és a felhasználásuk az itt leírt módon és ideig történik.

A weboldalon kizárólag azokat az adataidat kezeljük, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a legtökéletesebb szolgáltatást nyújtsuk a számodra, illetve azokat is, amelyek kezeléséhez hozzájárultál.

A szerződésekben egyedi esetekben az adatkezelés célja módosulhat, melyről az adott szerződésben rögzített feltételekkel történik.

A honlap használatával a jelen tájékoztatót és a honlap használatának általános szabályairól szóló Jogi feltételeket megismertnek és elfogadottnak ismered el. Ha te, mint felhasználó nem fogadod el ezen feltételeket, úgy jogod van a honlap használatával felhagyni, személyes adatot megadása nélkül a böngészés folyamatát felfüggeszteni.

Alapfogalmak:

 • Adatkezelő személye
  1270. sz. Nautilus Vízicsapat
  Adatok forrása:
  A www.nautilus1270.hu weboldal
 • Milyen adatokat gyűjtünk és kezelünk?
  Személyes adataid megadása nélkül is hozzáférhetsz a weboldalainkhoz, azonban a böngészéshez el kell fogadnod a süti – cookie szabályzatot, míg hírlevél feliratkozáshoz az adatvédelmi tájékoztatót.

A tájékoztató értelmezéséhez fontos, hogy tud mi számít személyes adatnak. Személyes adatnak minősül a rád, mint természetes személyre vonatkozó bármely információ, amely alapján azonosított vagy azonosítható vagy. Ilyen személyes adatnak minősül többek között a neved, telefonszámod, születési dátumod is. A személyes adataidat a oldalon való böngészéskor önkéntesen megadott módon gyűjti a tulajdonos, minden esetben megjelölve a cél eléréséhez kötelezően megadandó adatokat. Az  egyéb adatok (nem kötelezően megadandó adatok) gyűjtésének célja a felhasználók igényeinek jobb megismerése, és teljesen önkéntes alapon történik.

A kezelt személyes adatok definiálása:

 • vezetéknév, keresztnév
 • elektronikus levélcím
 • rendszer információk (ip cím, ezen honlapon megtekintett oldalak statisztikája, viselkedési mintázat, böngészési szokások)

A személyes adatok gyűjtésének módja és az adatkezelés időtartama

A 1270 sz. Nautilus Vízicsapat kötelezettséget vállal arra, hogy  a személyes adataidat kizárólag a szükséges mértékben, jogszerűen, a céloknak megfelelően kezeli. Az adataid gyűjtésének és felhasználásának célja a hozzáférésed biztosítása bizonyos funkciókhoz és szolgáltatásokhoz, amelyek a következőek:

 • Feliratkozhatsz a honlap hírlevél rendszerére
  Bármikor lehetőséged van szabadon és díjmentesen megtiltani a kereskedelmi ajánlatot vagy értesítési témájú tartalmazó megkereséseket!

Az adatkezelés ideje

Az adatokat az érintett kérésére történő törlésig vagy az eseti cél eléréséig tároljuk és használjuk fel. Kivétel ez alól az oldalon történő regisztrációkor megadott adatok, melyeket határozatlan ideig tárolunk. A megadott személyes adatok törlésére lehetőséget biztosítunk! Amennyiben írott formában nem kéred az adataid törlését, abban az esetben az adatkezelés ideje határozatlan idejű. Az adatkezelés határidejét eltérő esetben a szerződésben rögzített időpont határozza meg.

Adatkezelésben érintett alvállalkozók alkalmazása

A személyes adatok teljességének, vagy egy részük kezelése céljából alvállalkozók közreműködését vehetjük igénybe (minden közreműködő köteles a személyes adatokat az utasításaink szerint kezelni) a szerződéses szolgáltatásuk teljesítéséhez szükséges mértékben (például: honlap tárhely, honlap felhasználásához kapcsolódó szolgáltatások nyújtása vagy kereskedelmi ajánlatok küldése).

Az adatok biztonsága

A holnap üzemeltetője korszerű hardver és szoftver megoldásokat alkalmaz annak érdekében, hogy az adataid biztonságban legyenek. Ezek a rendszerek védik az adataidat a jogosulatlan hozzáféréstől, a megváltoztatástól, továbbítástól, nyilvánosságra hozataltól, törléstől illetve a megsemmisítéstől. A személyes adataidat csak a szabályzatainkban meghatározott adatkezelők és adatkezelők illetve munkatársaink ismerhetik meg. A biztonság érdekében többek között tűzfalakat, vírus- és behatolás védelmet, illetve jelszavas védelmet is alkalmazunk, bizonyos esetekben pedig titkosítást alkalmazunk.

Adatfeldolgozó, adatkezelő és adatkezelést érintő személyek, cégek

Személyes adataidat természetesen kiemelten kezeljük. Fontos tudnod azonban, hogy a szerződés teljesítése érdekében a hatályos jogszabályoknak megfelelően, illetve hozzájárulásod alapján Adatfeldolgozókat veszünk igénybe.

Kiemeljük azonban, hogy a személyes adataidat soha nem adjuk el, azokkal nem kereskedünk.

Az adatok kezelését a 1270 sz. Nautilus Vízicsapat végzi.

A Tulajdonos a tevékenysége során az alábbi cégek érintettek az adatkezelésben:

 • Muzsai István Jácint EV. (Rendszergazda, üzemeltető)
 • Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, további elérhetőségek, levelező rendszer, felhőben történő adat és fájl tárolás, valamint online dokumentum kezelés: Google adatvédelme és adatvédelmi elvei) és az ebbe tartozó külön szolgáltatások:
  • Gmail for business
  • Google Drive
  • Google Docs
  • Google Analytics (adatvédelmi elvei)
 • Egyes speciális esetekben a szerződés tartalmazhat további adatfeldolgozó személy(eke)t vagy cég(ek)et.

Adattulajdonosi jogok és jogérvényesítés

 • Tájékoztatáshoz, valamint a kezelt személyes adatokhoz való hozzáféréshez való jog

Mint személyes adatok kezelésében érintett, jogosult vagy arra, hogy visszajelzést kapj tőlünk arra vonatkozóan, hogy személyes adataid kezelése folyamatban van-e nálunk, és ha folyamatban van, akkor jogosult vagy arra is, hogy a személyes adatokhoz és az ezzel kapcsolatos információkhoz hozzáférj. Ilyen információk többek között az általunk végzett adatkezelés célja, a személyes adatok kategóriái, kikkel közöljük a személyes adataid, személyes adataid tárolásának tervezett időtartama

 • Az adatkezelés korlátozásához való jog

Jogodban áll indoklásnál nélkül megtiltani a személyes adatait kereskedelmi ajánlatok küldésére történő felhasználását.  Erről írásban kell bennünket, mint tulajdonost értesítened, mely történhet elektronikus vagy papír alapú levél formájában is!

 • Helyesbítés joga

Kérés esetén jogosult vagy arra, hogy a rád vonatkozó pontatlan személyes adatokat helyesbítsük. Ezzel kapcsolatban jogosult vagy arra is, hogy a hiányos személyes adataidat kiegészítsük.

 • Személyes adatok hordozhatósága

Az adatbázisunkban tárolt személyes adataidnak lekérésére a neved és emailcímed megadásával lehetőséget biztosítunk CSV formátumban!

 • A személyes adatok törlésének kérése

és az abban tárolt személyes adatok törlésére, amennyiben az más törvényi előírást nem sért. A törölt adatok nem visszaállíthatóak!

Cookies (sütik) kezelésről

Az sütik/cookie-k kezeléséről ezen az oldalon tájékozódhatsz: Süti/cookie tájékoztató

Tájékoztatás a jogorvoslati lehetőségekről

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hivatal (NAIH), cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., telefon: +36-1-391-1400, telefax: +36-1-391-1410, e-mail: ügyfelszolgalat@naih.hu.

Más weboldalakra irányító linkek

A nautilus1270.hu oldal külső, harmadik személyek honlapjai felé navigálhatnak link használatával. Az 1270 sz. Nautilus Vízicsapat semmilyen ellenőrzéssel nem rendelkezik ezen honlapok felett, és nem tehető felelőssé sem azok tartalmáért, sem azok személyes adatkezeléséért.

A tájékoztató, nyilatkozat módosítása

A Tulajdonos jogosult az Adatkezelési tájékoztatót és nyilatkozatot egyoldalúan módosítani. Amennyiben a Tulajdonos saját maga, vagy jogszabály igénye alapján a jelen oldalt módosítja, azt a honlapján közzéteszi – frissíti, a módosítás a közzétételtől hatályos és automatikusan életbe lép.

Vonatkozó jogszabályok

Az adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy ez irányú tevékenységét a mindenkor hatályos jogszabályok szerint végzi.

Készítette, érvényes:
1270 sz. Nautilus Vízicsapat

Dunavarsány, 2019. július 20.